ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Laws & Regulations -> กฎหมายพาณิชย์อ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง นายชิต ไวศานฑ์สถล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Laws & Regulations
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001532
เลข ISBN 974910871X
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 226
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือ กล่วถึงเอกเทศสัญญาที่สำคัญในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 9 หน่วย ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง และสัญญาจำนำ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.146.27.245