ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Economics -> เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นางสุพัตรา ไพศาล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Economics
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001552
เลข ISBN 9749120477
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 172
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31