ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Language Corner -> เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นันทวดี วงษ์เสถียร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Language Corner
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001806
เลข ISBN 9789744432483
ปีที่นำเข้า 2010-09-16
จำนวนหน้า 173
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.91.246