ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Economics -> ทศวรรษ แห่งวิกฤติอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.ปิยะศักดิ์ มานะสันต์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Economics
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002147
เลข ISBN 9786167008240
ปีที่นำเข้า 2012-10-22
จำนวนหน้า 264
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มที่สอง ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ได้เขียนถึง ประเด็นเศรษฐกิจโลกในแง่มุมต่างๆ ในช่วงปี 2552-2553 แม้ช่วงดังกล่าววิกฤติ เศรษฐกิจโลกจะได้คลี่คลายไปมากแล้วก็ตาม อันเป็นผลจากมาตรการทางการ เงินและการคลังของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกได้ระดมมาใช้ แต่สิ่งสําคัญก็ คือ มาตรการเหล่านี้ได้นําพาเศรษฐกิจโลกไปสู่บริบทใหม่ที่มีทั้งความเสี่ยงและ โอกาสในหลากหลายด้านด้วยกัน เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้คงช่วยให้ความ กระจ่างแก่ท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31