ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Language Corner -> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุพดี พิษณุไวศยวาท
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Language Corner
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002276
เลข ISBN 9789743026423
ปีที่นำเข้า 2014-03-24
จำนวนหน้า 210
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ปวช. โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30