ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Business Administration -> พลิกวิกฤตให้เป็นทองอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พีเพิลมีเดียบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ พีเพิลมีเดีย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Business Administration
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004194
เลข ISBN 9786167318936
ปีที่นำเข้า 2014-10-14
จำนวนหน้า 201
จำนวนหนังสือ 8 เล่ม
รายละเอียด นักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จโดยส่วนใหญ่ ได้ผ่านวิกฤตการณ์ชีวิตมาแล้วทุกราย ไม่มีใครที่หลีกหนีพ้นวิกฤตในชีวิตที่หนักหนาแทบจะเอาชีวิตไม่รอด หรือแม้กระทั่งธุรกิจพังพินาศ หนังสือเล่มนี้จึงให้คําจํากัดความไว้ว่า “พลิกวิกฤตให้เป็นทอง” มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อให้ผู้อ่านได้นําข้อคิดและกลยุทธ์จากผู้เขียนเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ก้าวข้ามวิกฤตสู่ประตูแห่งความสําเร็จหนังสือ“พลิกวิกฤตให้เป็นทอง” ผ่านการรังสรรค์จากอาจารย์ มานิตรัตนสุวรรณ " ที่เขียนจากประสบการณ์จริง และจากการศึกษาตํารับตําราต่างประเทศประกอบ เพื่อเป็นคู่มือผู้บริหารและนักธุรกิจทั้งหลาย ให้มีหลักการเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ การแก้ปัญหา และการหาทางออก ขอให้อ่านตั้งแต่ต้นไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายรับรองว่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.80.102.170