ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Business Administration -> การตลาดเหนือชั้น กลยุทธ์พร้อมรบอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พีเพิลมีเดียบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ พีเพิลมีเดีย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Business Administration
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004195
เลข ISBN 9786167318264
ปีที่นำเข้า 2014-10-14
จำนวนหน้า 194
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่ออธิบายกลุยุทธ์ทางการตลาด การทำธุรกิจที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงประกอบการอธิบาย เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายและเกิดความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของท่าน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.156.76.187