ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Investor's Corner -> เจาะหุ้น VI กลุ่ม ICT ไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง (ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ (จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส)
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Investor's Corner
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005604
เลข ISBN 9786167676821
ปีที่นำเข้า 2016-01-26
จำนวนหน้า 456
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด รวมข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นแต่ละบริษัท เพื่อให้สะดวกแก่การเปรียบเทียบและตัดสินใจในการเลือกลงทุน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31