ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Investor's Corner -> สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชนาภา หันจางสิทธิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ IDC Premier
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Investor's Corner
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005829
เลข ISBN 9786162006449
ปีที่นำเข้า 2016-04-29
จำนวนหน้า 242
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการใช้สูตร ฟังก์ชันใน Excel และเทคนิคการจัดการกับข้อมูล มาวิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจ และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบท
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126