ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Self Improvement -> อาเซียน 360 องศาอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Self Improvement
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006095
เลข ISBN 9789744142511
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 153
จำนวนหนังสือ 8 เล่ม
รายละเอียด เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาซียน ด้วยหนังสือ อาเซียน 360 องศา เล่มเดียวที่มีเนื้อหาครบครับ รอบด้าน และครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิอากาศ และสัมพันธภาพของประเทศสมาชิกที่มีต่อราชอาณาจักรไทย!   เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรุ้และเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมอาซียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126