ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Investor's Corner -> คู่มือลดภาษี ฉบับสมบูรณ์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง Chadcha
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Investor's Corner
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006134
เลข ISBN 9786167676982
ปีที่นำเข้า 2016-09-06
จำนวนหน้า 242
จำนวนหนังสือ 8 เล่ม
รายละเอียด อธิบายเรื่อง ภาษี ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงสิทธิ์ลดหย่อนภาษี อาทิ กองทุน LTF/RMF, ซื้อประกันชีวิต, ค่าเลี้ยงดูบุตร-บิดามารดา และการบริจาคเงินในโอกาสต่างๆ รวมถึงวิธีการยื่นเสียภาษีทั้งแบบเอกสาร และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถประหยัดภาษีได้มากขึ้น!!
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222