ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Business Administration -> บริหารคนเหนือตำราอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์ (2ปี)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Business Administration
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006368
เลข ISBN 9786167008226
ปีที่นำเข้า 2017-05-30
จำนวนหน้า 274
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ตำรา คือ ความรู้ที่เป็นระบบและมีคุณค่า แต่สิ่งที่อยู่เหนือตำรา คือ ประสบการณ์ เพราะการเผชิญหน้าในสถานการณ์จริง มีหลายสิ่งที่ตำราไม่ได้เขียนบอกไว้ ในการบริหารคนจึงต้องใช้ทั้งความคิด และหลักการที่เป็นระบบมาแตกยอดสู่แนวคิดปฏิบัติใหม่ หนังสือ “บริหารคนเหนือตำรา” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการบริหารพฤติกรรมองค์กร เทคนิคการพัฒนาคน วิธีการเพิ่มคุณค่าจากทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ มุ่งเน้นที่จะจุดประกายความคิด ท้าทายการทำงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพสามารถเก็บเกี่ยวไปสร้างความเข็มแข็งในงาน HR และเพื่อ ให้ผู้นำสามารถบริหารคนเพื่อสร้างความสำเร็จแก่องค์กรต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30