ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Business Administration -> ภาวะผู้นำ 5 ระดับอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง John C. Maxwell
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์ (2ปี)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ Business Administration
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006390
เลข ISBN 9786165150522
ปีที่นำเข้า 2017-05-30
จำนวนหน้า 322
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นำเสนอภาพรวมเรื่องภาวะผู้นำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบไว้ใน “The 5 Levels of Leadershipภาวะผู้นำ 5 ระดับ” เล่มนี้โดยแบ่งภาวะผู้นำออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นขั้นตอน การเปลี่ยนแปลง และหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำแต่ละระดับ ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำได้อย่างง่ายดาย และยังเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังนำเสนอวิธีการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญในแต่ละระดับ และวิธีก้าวไปสู่ภาวะผู้นำระดับต่อๆ ไป เพื่อให้กลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับ และมีบารมีมากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30