ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> 20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010015
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-01-01
จำนวนหน้า 113
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2518 จนถึงปี 2538...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222