ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 : การลงทุนในทางเลือกอื่น กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การลงทุน
รหัสหนังสือ­ 09010038
เลข ISBN 974930442X
ปีที่นำเข้า 2005-01-01
จำนวนหน้า 80
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด คุณรู้หรือไม่ ทางเลือกการลงทุนไม่ได้มีเพียง ตราสารทุน ตราสารหนี้ เท่านั้น แต่ยังมีทางเลือกการ ลงทุนอีกหลายทางที่คุณสามารถลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนหรือใช้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ หนังสือ การลงทุนในทางเลือกอื่น จะพาไปรู้จักกับลักษณะการลงทุนและแนวทางการวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น โดยครอบคลุมถึงกองทุนรวม กองทุน ETF เฮดจ์ฟันด์ และการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์และตราสารอนุพันธ์บนสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และบริษัทที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต เพื่อให้เข้าใจลักษณะการลงทุนและการประเมินมูลค่า รวมถึงความเสี่ยงของการลงทุนในทางเลือกอื่นประเภทต่างๆ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30