ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> หมูอู๊ดอี๊ดกับกระปุกกายสิทธิ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุคนธจิตร วงษ์เผือก
สำนักพิมพ์ โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง การประหยัดและการออม
รหัสหนังสือ­ 09010052
เลข ISBN 9749293827
ปีที่นำเข้า 2003-01-01
จำนวนหน้า 21
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เป็นนิทานสำหรับเยาวชน เรื่อง การเก็บออม ประหยัด และการรู้จักใช้เงิน......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.197.24