ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> การเดินทางแห่งชีวิต 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010063
เลข ISBN 9749304020
ปีที่นำเข้า 2006-01-01
จำนวนหน้า 236
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่การจัดตั้ง โครงสร้าง กรรมการผู้จัดการ ลำดับเหตุการณ์สำคัญในยุคต่างๆ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สถิติที่สำคัญ บทบาทและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของตลาดทุนในการประสานองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีวาทะของบุคคลสำคัญและรายนามคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222