ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010065
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2006-01-01
จำนวนหน้า 63
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด รวบรวมหน้าที่ บทบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศ บทสรุปการให้สารสนเทศของที่บริษัทจดทะเบียนสามารถให้ข้อมูลได้ แนวทางปฎิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องเปิดเผย สารสนเทศที่ควรเปิดเผย สารสนเทศที่เลือกเปิดเผยได้ตัวอย่างการเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์สำคัญ เช่นการจ่ายปันผล เหตุการณ์สำคัญอื่น และสาระน่ารู้ต่างๆ เช่น วิธีการเปิดเผยสารสนเทศ เป็นต้น...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222