ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Corporate Governance -> คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 2 Directors Handbookอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Corporate Governance
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010069
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2004-01-01
จำนวนหน้า 78
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 2 กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติของ กรรมการ ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126