ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> คู่มือบริษัทจดทะเบียนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010070
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-01-01
จำนวนหน้า 95
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บริษัทจดทะเบียนในการเสริมความเข้าใขจเกี่ยวกับข้อกำหนดสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ คู่มือนี้เป็นได้ปรับปรุงเพิ่มเติ่มเนื้อหาจากฉบับที่ 2 ที่ได้ออกเผยแพร่เมื่อพฤษภาคม 2548 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญๆ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222