ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> คู่มือการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010071
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2008-01-01
จำนวนหน้า 19
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นคู่มือการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียน โดยกล่าวถึงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถขายหุ้นคืนได้ และกระบวนการซื้อและขายหุ้นคืน นอกจากนี้ได้รวบรวมข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ มติประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไว้ตอนท้าย...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222