ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> ผลงานและแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ ปี 2521-2522อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010072
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-01-01
จำนวนหน้า 26
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานและแผนงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ในช่วง ปี 2521 จนถึงปี 2522...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126