ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> กว่าจะถึงวันนี้ตลาดทุนไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศุกรีย์ แก้วเจริญ
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010073
เลข ISBN 9786167227160
ปีที่นำเข้า 2010-01-01
จำนวนหน้า 314
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ กว่าจะถึงวันนี้...ตลาดทุนไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนไทย จากคำบอกเล่าของบุคคลสำคัญที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ตั้งแต่ยุคบุกเบิก และค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก คือ ช่วงเวลาก่อนการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่ 2 เป็นช่วงการจัดตั้งและพัฒนาการตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนที่ 3 เป็นบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ และส่วนสุดท้ายเป็นบทความพิเศษ ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากจุดเปลี่ยนของแต่ละยุคสมัยและใช้อ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ เพราะประวัติศาสตร์มีความสำคัญในฐานะเป็นบทเรียนให้แก่ปัจจุบันและต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126