ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> คู่มือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010088
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2011-12-27
จำนวนหน้า 60
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30