ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ (พิมพ์ครั้งที่ 3)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เทพ รุ่งธนาภิรมย์
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง หุ้นและการเล่นหุ้น
รหัสหนังสือ­ 09010097
เลข ISBN 9749498747
ปีที่นำเข้า 2012-02-09
จำนวนหน้า 301
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงแนวคิด กลยุทธ์และเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์เชิงลึก โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ การทำความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน แนะนำสินค้าในตลาดหุ้น เครื่องมือสำคัญในการลงทุน การประยุกต์เอาหลักการธรรมชาติมาใช้ในการลงทุน การรอคอยเก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จ และแนวทางในการไปสู่จุดหมายด้วยหุ้นกับวิธีง่ายๆ.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.197.24