ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> ห้องยุทธการ (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นวพร เรืองสกุล
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง ตลาดเงินตราต่างประเทศ
รหัสหนังสือ­ 09010100
เลข ISBN 9740912408
ปีที่นำเข้า 2012-02-09
จำนวนหน้า 218
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาเกี่ยวกับโลกของเงินตราต่างประเทศ โดยใช้เหตุการณ์ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นสถานการณ์จำลอง เพื่อชี้ให้เห็นถึงกลไกการไหลเข้าไหลออกของเงินตราระหว่าประเทศ อันเกิดจากการโจมตีค่าเงินบาทและผลพวงของการปกป้องค่าเงินบาท การต่อสู้ดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำจนถึงจุดต่ำสุดในระบบการเงินของไทย............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30