ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก เรียนรู้เพื่ออยู่รอดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รวี ลงกานี
สำนักพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง วิกฤตการณ์การเงิน, ไทย-ภาวะเศรษฐกิจ, ปัญหาเศรษฐกิจ
รหัสหนังสือ­ 09010102
เลข ISBN 9786117227035
ปีที่นำเข้า 2012-02-09
จำนวนหน้า 324
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบันได้พาโลกในเชิงเศรษฐกิจให้มาสะดุดกับวิกฤตการเงินในช่วงนี้ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน จึงไม่สามารถเข้าใจวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินและพยายามปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินในแง่มุมต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวของวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้ด้วยความเข้าใจ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30