ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ บทสรุปสำหรับผู้บริหารกรอบโครงสร้าง (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การจัดการองค์กร, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
รหัสหนังสือ­ 09010116
เลข ISBN 9789741044078
ปีที่นำเข้า 2012-02-10
จำนวนหน้า 218
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เล่มแรก บทสรุปสำหรับผู้บริหารและกรอบโครงสร้าง นำเสนอกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็น แนวทางให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของระบบการบริหาร ความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร ..................
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.198.205.153