ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Bond Market -> ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิแฝง = Fundamental knowledge and analysis of Option-Free Bond (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Bond Market
หัวเรื่อง ตราสารทางการเงิน, พันธบัตร
รหัสหนังสือ­ 09010120
เลข ISBN 974931834X
ปีที่นำเข้า 2012-03-28
จำนวนหน้า 62
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด วิชา DB1 :ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราหนี้ที่ไม่มีสิทธิแฝง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาตราสารหนี้ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ โดยเนื้อหาพรรณานาในส่วนความรู้พื้นฐาน ได้แก่ องค์ประกอบของตราสารหนี้ การแบ่งประเภทของทุนในตราสารฟนี้ ไก้แก้ของตราสารหนี้ ตลาดตราสารหนี้ ช่องทางการลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในตลาดตราหนี้ ในส่วนการวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ การวัดความผีนผวนของราคาตราสารหนี้ อัตราตอบแทนและเส้นอัตราผลตอแทน และกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31