ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> ออมก่อน รวยกว่า (พิมพ์ครั้งที่ 7)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นวพร เรืองสกุล
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง การประหยัดและการออม, การลงทุน
รหัสหนังสือ­ 09010127
เลข ISBN 9789743835445
ปีที่นำเข้า 2012-03-28
จำนวนหน้า 120
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาว่าด้วยการออมเงินผ่านการประกันชีวิต พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาว่าด้วยการออมและการลงทุนให้เป็นปัจจุบันและมีแนวคิดด้านการออมและการลงทุนที่ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งแผนภูมิความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินออมให้การสร้างหลักประกันให้กับชีวิตของตนและครอบครัว เพื่อชัวิตที่มั่นคงในอนาคตต่อไป...............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126