ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 : การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตราสารอนุพันธ์
รหัสหนังสือ­ 09010128
เลข ISBN 9749307232
ปีที่นำเข้า 2012-04-02
จำนวนหน้า 128
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ทำความรู้จักกับตราสารอนุพันธ์ จากหนังสือ “การลงทุนในตราสารอนุพันธ์” เกี่ยวกับลักษณะสำคัญและประเภทต่างๆ ของตราสารอนุพันธ์ 4 ประเภท ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ออปชัน และสัญญาสวอป รวมทั้งโครงสร้างตลาดของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.156.76.187