ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน FD 1 (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การวิเคราะห์การลงทุน
รหัสหนังสือ­ 09010129
เลข ISBN 9749318390
ปีที่นำเข้า 2012-04-02
จำนวนหน้า 157
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน เนื้อหาอธิบายวิธีการคำนวณและการนำไปใช้งานของค่าทางสถิติต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ผลตอบแทน เช่น อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

23.20.236.61