ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ตลาดการเงินและการกำกับดูแล FD 3 = Overview of financial markets and regulators (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์
รหัสหนังสือ­ 09010130
เลข ISBN 9749353749
ปีที่นำเข้า 2012-04-02
จำนวนหน้า 146
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ตลาดการเงินของประเทศไทยซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างผู้มีเงินทุน และผู้ที่ขาดแคลนเงินทุน โดยผู้ต้องการเงินทุนสามารถจัดหาเงินทุนได้จากการออกตราสารทางการเงินมาจำหน่ายในตลาดเงิน หรือตลาดทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ตลาดการเงินมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มคนจำนวนมากจึงทำให้มีองค์กรกำกับดูแลตลาดการเงินเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิด ความโปร่งใส และความยุติธรรมในตลาดการเงิน หนังสือตลาดการเงินและการกำกับดูแลจะทำให้ผู้อ่าสามารถมองเห็นภาพของความเชื่อมโยงดังกล่าว และเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตลาดการเงิน และองค์กรกำกับดูแลยิ่งขึ้น............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.156.76.187