ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 : การเงินธุรกิจ กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 4)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การเงินธุรกิจ
รหัสหนังสือ­ 09010140
เลข ISBN 9749307739
ปีที่นำเข้า 2012-05-22
จำนวนหน้า 181
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หากต้องการศึกษาถึงการจัดการทางการเงินของธุรกิจ หนังสือเรื่อง “การเงินธุรกิจ” นำเสนอเนื้อหา ที่ให้เห็นถึงเป้าหมายขององค์การธุรกิจ การวิเคราะห์โครงการลงทุน แนวคิดและการคำนวณต้นทุนของเงินทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน ความสำคัญของงบประมาณลงทุน การคำนวณเกณฑ์ตัดสินใจต่างๆ ในการประเมินโครงการลงทุน การประมาณกระแสเงินสด รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน นโยบายสำคัญของบริษัท ทั้งในเรื่องโครงสร้างของเงินทุนและนโยบายปันผล...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.156.76.187