ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (DR1) (พิมพ์ครั้งที่ 3)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 4.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง ตลาดตราสารอนุพันธ์, ตราสารอนุพันธ์
รหัสหนังสือ­ 09010141
เลข ISBN 9749272811
ปีที่นำเข้า 2012-05-22
จำนวนหน้า 120
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด “ตราสารอนุพันธ์” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนและเป็นทางเลือกใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงตลาดทุนและผู้สนใจทั่วไป...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.167.196.208