ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> Long-Horizon Returns Predictability and Structural Break The Stock Exchange of Thailandอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง Suthawan Prukumpai School of Business, National Institute of Development Administration
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010143
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-06-11
จำนวนหน้า 38
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31