ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> Price impacts and contributions to price discovery from disposition-prone selltrade in Thai stock marketอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง Tearasuit Puthpongsiriporn Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn Univ
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010145
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-06-11
จำนวนหน้า 56
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27