ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> ทัศนคติต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนวัยทำงานในเขตภาคเหนืออ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พิราวรรณ จิระนันทราพร คณะบริหารุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010148
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-06-11
จำนวนหน้า 349
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27