ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis in the estimation of VaR : A Case of the Stock Exchange of Thailandอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง Golf Ataboonwongse Thammasat University
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010151
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-06-11
จำนวนหน้า 59
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27