ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> Global Factors on the Thai Yield Curve and the Effect of a Recent Crisisอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง Pakinee Banchuin Chulalongkorn University
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010157
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-06-11
จำนวนหน้า 51
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27