ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> Asset Pricing Puzzle in Emerging Markets An Evidence of Thailandอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง Somphop Duangthong University of Thai Chamber of Commerce
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010160
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-06-11
จำนวนหน้า 29
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27