ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดกลาง...อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ณัฏฐินี ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010162
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-06-11
จำนวนหน้า 58
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 .........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27