ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> หลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน (CFP)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การลงทุน, การวางแผนการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010169
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 328
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนึ่งในหนังสือที่ใช้ประกอบในหลักสูตร “นักวางแผนการเงิน” โดยเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับชุดวิชาที่ 1 “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” ซึ่งนำเสนอความรู้ที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องมี โดยอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน กระบวนการในการวางแผนการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงิน ได้แก่ เรื่องของมูลค่าเงินตามเวลา การบริหารเงินสด การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับคำปรึกษา รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126