ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> หลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (CFP)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การลงทุน, การวางแผนการลงทุน
รหัสหนังสือ­ 09010170
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 537
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ แต่ไม่รู้จะลงทุนอย่างไรดี หนังสือ “การวางแผนการลงทุน” ซึ่งเป็นหนังสือชุดวิชาที่ 2 ที่ใช้ประกอบในหลักสูตร “วางแผนการเงิน” โดยเล่มนี้นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนไว้อย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรเงินลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึง การจัดทำนโยบายการลงทุน และการวัดผลการดำเนินการตามแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ และผู้ลงทุนสามารถศึกษาอ่านเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนของตนเอง......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126