ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> หลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (CFP)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การวางแผนทางการเงิน, ประกันภัย
รหัสหนังสือ­ 09010171
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 370
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนึ่งในหนังสือที่ใช้ประกอบหลักสูตร “วางแผนการเงิน” โดยสำหรับเล่มนี้เป็นหนังสือชุดวิชาที่ 3 “การวางแผนการประกันภัย” ซึ่งนำเสนอแนวคิด วิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล ทั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน โดยองค์ความรู้หลักๆ ของหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเรื่อง ของวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของผู้รับคำปรึกษา การคำนวณทุนประกันภัยที่เหมาะสม และการจัดทำแผนประกันภัย ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำกับผู้รับคำปรึกษาได้ ............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31