ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> หลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (CFP)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง วางแผนเกษียณ, การวางแผนการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010172
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 344
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนึ่งในหนังสือที่ใช้ประกอบหลักสูตร “วางแผนการเงิน” โดยสำหรับเล่มนี้เป็นหนังสือชุดวิชาที่ 3 “การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ” ซึ่งนำเสนอแนวคิด วิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล ทั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต รวมถึงกระบวนการวางทางการเงินเพื่อเตรียมไว้สำหรับในวัยเกษียณ ............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31