ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> CISA ระดับ 1 : การลงทุนในตราสารหนี้ กลุ่มวิชาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การลงทุน, ตราสารหนี้
รหัสหนังสือ­ 09010173
เลข ISBN 9749306678
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 135
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด การลงทุนในตราสารหนี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชา การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกัยตราสารหนี้......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31