ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> การลงทุนในกองทุน = Mutual funds, private funds, and provident funds (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010175
เลข ISBN 9749318307
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 80
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด วิชา EQ3 : การลงทุนในกองทุน จัดอยู่ในกลุ่มวิชาตราสารทุน ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน ให้ความหมายและประเภทของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงสร้างของกองทุนประเภทต่าง ๆ การจัดการกองทุนและนโยบายการลงทุนของกองทุนแต่ละประเภท รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในกองทุนแต่ละประเภท......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126