ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : อดีต ปัจจุบันและอนาคตอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010176
เลข ISBN 9749318676
ปีที่นำเข้า 2012-07-06
จำนวนหน้า 331
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นของการจัดตั้งจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2547......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222