ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Derivatives Market -> หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อาณัติ ลีมัคเดช
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Derivatives Market
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010189
เลข ISBN 9789740606666
ปีที่นำเข้า 2012-07-12
จำนวนหน้า 266
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ตราสารอนุพันธ์นับเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนในการจัดการการลงทุนในทุกสภาวะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ลงทุนในการนำไปปรับใช้กับกลยุทธ์การลงทุนของตนเพื่อสร้างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ตนเองต้องการ หนังสือ “หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน” นี้ เป็นตำราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกแง่มุมทั้งภาคทฤษฎีและตัวอย่างการประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาได้มีหลักการและแนวคิด เพื่อสร้างความพร้อมก่อนการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์อย่างมีคุณภาพต่อไป.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31